Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderköping kn, SKÖNBERGA PRÄSTGÅRD 3:1 SKÖNBERGA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Skönberga kyrka, 9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKÖNBERGA KYRKA (akt.), SKÖNBERGA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Söderköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKÖNBERGA PRÄSTGÅRD 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Skönberga kyrka är tidigmedeltida till sitt ursprung. Den äldsta delen utgörs av det rektangulära långhuset medan kor, korsarm och sakristia tillkom under medeltidens senare del. Den är byggd av gråsten och tegel och har vitputsade fasader med brant tegeltäckt sadeltak. På vinden finns bevarat romanskt måleri från byggnadstiden med en mycket ovanlig bildframställning influerad av bysantinsk konst. Till kyrkans ålderdomliga inslag hör också den romanska takstolen med ornerad mittbjälke och en medeltida järnsmidesdörr. Under 1800-talets senare hälft förstorades fönstren, långhuset förlängdes i väster genom att vapenhuset integrerades ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2006

Skönberga kyrka
Skönberga kyrka är tidigmedeltida till sitt ursprung. Den äldsta delen utgörs av det
rektangulära långhuset medan kor, korsarm och sakristia tillkom under medeltidens
senare del. Den är byggd av gråsten och tegel och har vitputsade fasader med brant
tegeltäckt sadeltak. På vinden finns bevarat romanskt måleri från byggnadstiden med en
mycket ovanlig bildframställning influerad av bysantinsk konst. Till kyrkans
ålderdomliga inslag hör också den romanska takstolen med ornerad mittbjälke och en
medeltida järnsmidesdörr. Under 1800-talets senare hälft förstorades fönstren, långhuset
förlängdes i väster genom att ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister