Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderköping kn, SKÄLLVIK 3:1 SKÄLLVIKS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

A Skällviks kyrka, s..jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKÄLLVIKS KYRKA (akt.), SKÄLLVIKS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Söderköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKÄLLVIK 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Skällviks kyrka uppfördes ursprungligen under 1300-talets förra hälft som en salkyrka med rakslutet kor och med blinderingar på det östra gavelröstet. Mellan åren 1590-1593 lät Johan III utföra en omfattande ombyggnad av kyrkan och den fick formen av en centralkyrka. Vapenhuset tillkom i mitten av 1700-talet. 1955-56 genomgick kyrkan, såväl exteriört som interiört, en omfattande restaurering under ledning av arkitekt Erik Lundberg. Kyrkan är uppförd av gråsten och tegel av olika ålder och utförande och är tunt slammad i en gul ton. Sadeltaken är sedan renoveringen 1956 täckta med kopparplåt. Över korsmitten finns ett högt och smäcke...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2006

SKÄLLVIKS KYRKOGÅRD
Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger ca 15 kilometer sydöst om Söderköping.
Kyrkogården har en rektangulär planform i nordväst/sydöstlig riktning. Kyrkan ligger idag
centralt placerad med en dragning åt norr. Innan kyrkogården utvidgades låg kyrkan i
kyrkogårdens nordvästra del. Kyrkans långhus är orienterat i öst/väst. I rapporten kommer
vädersträcken att behandlas som om även kyrkogården ligger i väst/östlig riktning.

Skällviks kyrka
Skällviks kyrka uppfördes under 1300-talets förra hälft. Mellan åren 1590-1593 lät Johan III
utföra en omfattande ombyggnad av kyrkan och den fick formen av en centralky...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister