Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kristinehamn kn, VISNUMS PRÄSTGÅRD 2:12 M.FL. VISNUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 366:2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VISNUMS KYRKA (akt.)
Värmland
Kristinehamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VISNUMS PRÄSTGÅRD 2:12

VISNUMS PRÄSTGÅRD 2:11

VISNUMS PRÄSTGÅRD 2:2

Beskrivning

Inventeringsår 2003

KYRKOMILJÖN - Redan 1248 omtalas Visnum i skriftliga källor, senast vid denna tid bör det alltså funnits en kyrka i socknen. Visnums gamla kyrkplats ligger strax sydost om den nuvarande kyrkan, i trädgården till nuvarande prästgården. Platsen grävdes ut i början av 1960-talet. Där återfanns grunderna till en medeltida träkyrka. Denna hade ett rektangulärt långhus, med en långsmal sakristia på korets norrsida och i det sydvästra hörnet ett vapenhus. Kyrkans form har markerats i "Prästgårdsparken" med kalkstensplattor och en gammal altarskiva, som under 1900-talet återfanns i klockstapeln, har placerats på platsen för det gamla koret....

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande