Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderköping kn, SANKT ANNA KYRKA 1:1 SANKT ANNA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Sankt Anna nya kyrka, 96

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT ANNA KYRKOGÅRD (akt.), SANKT ANNA KYRKA (akt.)
Östergötland
Söderköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SANKT ANNA KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Läs om Sankt Anna gamla kyrkogård i bifogat dokument!

SANKT ANNA KYRKOGÅRD
Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger ca 2 mil sydöst om Söderköping, ett hundratal
meter från riksväg 210. Kyrkogården har en rektangulär planform i nord/sydlig riktning. Då
kyrkogården har utvidgats mot norr ligger kyrkan idag centralt på kyrkogårdens västra del och
kyrkans långhus är orienterat i öst/väst.

Sankt Anna nya kyrka
Sankt Annas socken bildades 1521, samma år som den gamla kyrkan invigdes (se slutet av
rapporten). I mitten av 1700-talet började kyrkan bli för trång, och den lämnades snart att
förfalla. På initiativ av riksmarskalk Gy...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2005

Sankt Annas socken bildades 1521, samma år som den gamla kyrkan invigdes. I mitten av 1700-talet började kyrkan bli för trång, och den lämnades snart att förfalla. På initiativ av riksmarskalk Gyllenstierna togs ritningar fram på en ny kyrka i nyklassicistisk stil, troligen upprättad av byggmästare Casper Seurling 1778. Inte förrän 1819-21 förverkligades planerna, i princip baserade på Seurlings ritningar. Den nya kyrkan fick en rektangulär planform med halvrunt korutsprång, torn i väster, sakristia i norr och "grevekyrka" i söder. Sakristian revs på 1960-talet. Stommen är av gråsten och tegel och byggnadsmaterial hämtades bland ann...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister