Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderköping kn, STENGÅRDEN 2:1 MOGATA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Mogata kyrka, 2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MOGATA KYRKOGÅRD (akt.), MOGATA KYRKA (akt.)
Östergötland
Söderköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STENGÅRDEN 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

MOGATA KYRKOGÅRD
Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger ca en mil sydöst om Söderköping. Kyrkogården har
en oregelbunden rektangulär planform i väst/östlig riktning, rektangelns östra del är
avsmalnande. Kyrkan ligger på kyrkogårdens sydvästra del och kyrkans långhus är orienterat i
öst/väst.

Mogata kyrka
Mogata är en medeltida socken och den äldsta kända kyrkan uppfördes under tidig medeltid.
Tornet behölls när den medeltida kyrkan revs 1842, och övriga grundmurar finns kvar under
den nya kyrkans golv. Den nya kyrkan byggdes 1842-44 i nyklassicistisk stil. Den uppfördes
av byggmästare Jonas Jonsson från Linköping som even...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2005

Mogata är en medeltida socken och den äldsta kända kyrkan uppfördes under tidig medeltid. Tornet behölls när den medeltida kyrkan revs 1842, och övriga grundmurar finns kvar under den nya kyrkans golv. Den nya kyrkan byggdes 1842-44 i nyklassicistisk stil. Den uppfördes av byggmästare Jonas Jonsson från Linköping som eventuellt även stod för ritningarna. Stommen är av marksten med ett rektangulärt långhus med rakt avslutat korparti och torn i väster. Murarna är spritputsade och avfärgade i brutet vitt med slätputsade rusticerade partier. Sadeltaket har behållit sin ursprungliga skiffertäckning. Det slätputsade tornet kröns av en hög...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister