Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderköping kn, GÅRDEBY KYRKA 1:1 GÅRDEBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

NF1976/91

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÅRDEBY KYRKOGÅRD (akt.), GÅRDEBY KYRKA (akt.)
Östergötland
Söderköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GÅRDEBY KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger ca 20 kilometer öster om Linköping och har ett
liknande avstånd till Norrköping i Norr. Kyrkogården har en rektangulär planform i
nord/sydlig riktning. Kyrkan ligger på kyrkogårdens norra del och kyrkans långhus är
orienterat i NÖÖ/SVV. Vidare i rapporten redovisas väderstrecken Nord, öst, syd och väst för
att förenkla de verkliga förhållandena.

Gårdeby kyrka
Gårdeby kyrka byggdes under 1200-talets senare hälft, och är ett sent exempel på en romansk
absidkyrka. Dateringen är säkerställd genom dendrokronologiska provtagningar på den
ursprungliga absidvinden. Det är länets östligaste abs...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2005

Gårdeby kyrka byggdes under 1200-talets senare hälft, och är ett sent exempel på en romansk absidkyrka. Dateringen är säkerställd genom dendrokronologiska provtagningar på den ursprungliga absidvinden. Det är länets östligaste absidkyrka. Byggnaden är uppförd av gråsten med rektangulärt långhus och smalare absidkor. Under senmedeltid byggdes en sakristia till i norr. Huvudingången ligger i väster, och det finns även en separat ingång till sakristian. Fasaderna är spritputsade med släta omfattningar och avfärgade i vitt. Samtliga takfall är spåntäckta. Exteriören har bevarat mycket av sin ursprungliga karaktär, medan olika tider har ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister