Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderköping kn, BÖRRUM 7:1 BÖRRUMS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Börrums kyrka, 64

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BÖRRUMS KYRKOGÅRD (akt.), BÖRRUMS KYRKA (akt.)
Östergötland
Söderköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BÖRRUM 7:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Börrums kyrka
Börrums socken bildades 1718 som annex till Mogata under namnet S:t Peders socken.
Samma år byggdes kyrkan på den plats som hade använts som begravningsplats sedan 1670-
talet. Kyrkan hade föregåtts av ett gudstjänstrum på Börrums säteri. Kyrkan har en
rektangulär planform med rakslutet kor, sakristia i norr och vapenhus i väster. Torn saknas.
Stommen är av timmer, fasaderna är vitputsade, täckta av ett tegelklätt sadeltak.
Huvudingången är via vapenhuset i väster och en ingång finns även mitt på södra sidan.
Interiören karaktäriseras av de symmetriskt placerade rundbågiga fönstren, det tunnvälvda
trätaket, de ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2005

Börrums socken bildades 1718 som annex till Mogata under namnet S:t Peders socken. Samma år byggdes kyrkan på den plats som hade använts som begravningsplats sedan 1670-talet. Kyrkan hade föregåtts av ett gudstjänstrum på Börrums säteri. Kyrkan har en rektangulär planform med rakslutet kor, sakristia i norr och vapenhus i väster. Torn saknas. Stommen är av timmer, fasaderna är vitputsade, täckta av ett tegelklätt sadeltak. Huvudingången är via vapenhuset i väster och en ingång finns även mitt på södra sidan. Interiören karaktäriseras av de symmetriskt placerade rundbågiga fönstren, det tunnvälvda trätaket, de slutna bänkkvarteren, k...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister