Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ängelholm kn, ANISEN 1 M.FL. MUNKA LJUNGBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1634-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MUNKA LJUNGBY KYRKA (akt.), MUNKA-LJUNGBY KYRKA (akt.)
Skåne
Ängelholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ANISEN 1

MUNKA LJUNGBY 131:1

Beskrivning

Inventeringsår 2016

Kyrkogården är mycket vidsträckt.
Dess äldre del ligger i väster och en större utbyggnad i öster från 1972 är ritad av VAB. Den äldre, västra delen är utökad ett flertal gånger, 1888 åt öster, 1906 och 1922 åt norr och 1960 åt nordost. På nya östra kyrkogården anlades minneslund och urnlund 1978. Askgravlund och askgravplats anlades 2011 efter ritningar av Pål Reijer. Minneslundens utformning förnyades omkring 2013 av Pål Reijer. Västra och östra delen åtskiljs av en parkering, en rad med lindar och av den före detta prästgården som numera är församlingsexpedition.

Västra kyrkogården
Kyrkogårdens äldsta delar är omgärdade av l...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas