Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, VÄVERSUNDA 27:1 VÄVERSUNDA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

ND910815/004

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄVERSUNDA KYRKA (akt.), VÄVERSUNDA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Vadstena

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄVERSUNDA 27:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Väversunda är en medeltida socken och omnämns under 1200-talet som Weversund. Den nuvarande kyrkan är uppförd av kalksten tidigast på 1160-talet. Fynd av tidigmedeltida gravmonument indikerar dock att den kan har föregåtts av en träkyrka. Stenkyrkan är mycket välbevarad med ursprunglig takstol, ornerade remstycken samt en rikt utsmyckad och signerad dörr i sydportalen. Senare under medeltiden tillbyggdes en sakristia i norr och under 1600-talet tillkom vapenhuset i söder. Kyrkan har ett torn i väster med murad bottenvåning, med osäker datering, och en träöverbyggnad från 1771. Kyrkans fasader är tunt slammade i en beigerosa ton och ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

VÄVERSUNDA KYRKOGÅRD
Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger på östgötaslätten, mellan Omberg och Tåkern.
Kyrkan och kyrkogården ligger invid Tåkerns vassbälte med bebyggelse i norr och
söder. Kyrkogården har en rektangulär planform i västlig/östlig riktning. Innan
utvidgningen låg kyrkan i princip mitt på kyrkogården, idag något åt öster.

Väversunda kyrka
Den nuvarande kyrkan är uppförd av kalksten tidigast på 1160-talet. Fynd av
tidigmedeltida gravmonument indikerar dock att den kan har föregåtts av en träkyrka.
Stenkyrkan är mycket välbevarad med ursprunglig takstol, ornerade remstycken samt en
rikt utsmyckad och signera...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister