Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, STRÅ 4:1 STRÅ KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Strå kyrka, 10

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STRÅ KYRKOGÅRD (akt.), STRÅ KYRKA (akt.)
Östergötland
Vadstena

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STRÅ 4:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

STRÅ KYRKOGÅRD
Kyrkogården har en rektangulär planform i väst/östlig riktning. Kyrkan är centralt
placerad på kyrkogården med en marginell dragning åt norr, kyrkans långhus är
orienterat i öst/väst.

Strå kyrka
Strå socken är en medeltida socken och omnämns som Straa. Strå kyrka ligger som en
solitär på en höjd ute på slätten. Kyrkan är uppförd av kalksten under 1100-talet med ett
rektangulärt långhus, smalare kor med absid samt västtorn. Kyrkans nuvarande exteriöra
utformning härrör från om- och tillbyggnader under 1600- och 1700-talen, då långhuset
utvidgades åt norr, ett nytt rakslutet kor tillkom samt en ny tornavslutn...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

Strå socken är en medeltida socken och omnämns som Straa. Strå kyrka ligger som en solitär på en höjd ute på slätten. Kyrkan är uppförd av kalksten under 1100-talet med ett rektangulärt långhus, smalare kor med absid samt västtorn. Kyrkans nuvarande exteriöra utformning härrör från om- och tillbyggnader under 1600- och 1700-talen, då långhuset utvidgades åt norr, ett nytt rakslutet kor tillkom samt en ny tornavslutning. Fasaderna är putsade och taken är sedan mitten av 1800-talet skiffertäckta. Huvudingången är via tornet i väster och en separat ingång finns även till sakristian. Interiören präglas av ett flertal renoveringar och fö...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister