Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, ORLUNDA 17:1 ORLUNDA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ORLUNDA KYRKA (akt.), ORLUNDA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Vadstena

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ORLUNDA 17:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Orlunda är en medeltida socken med en korsformig centralkyrka i nygotisk stil från 1889, ritad av arkitekten Carl O. Möller. Kyrkan har gråputsade fasader med kalkstensomfattningar. Taket består av korsande sadeltak med takryttare beklätt med kopparplåt.
Kyrkomiljön präglas av gårdar i ursprungligt byläge med skola och lärarbostad omgivna av ett öppet odlingslandskap.
Kyrkogården och den låga kyrkogårdsmuren betonar sambandet med den omgivande slätten.
KYRKOGÅRDEN
Kyrkogården anlades under medeltiden. Lantmäterikartor från 1700- och 1800-talen visar en relativt liten kyrkogård och den gamla kyrkan var belägen på kyrkogårdens norrade...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

ORLUNDA KYRKOGÅRD
Orlunda kyrkogård ligger mitt i den långsmala byn med samma namn. Byn är belägen
på en svag höjd i ett till åker fullständigt uppodlat landskap. Kyrkogården är svagt
upphöjd från omgivningen med en låg terrassmur. Formen är rektangulär med längre
nord- och sydsidor än öst- och västsidor. Kyrkogården är inte rakt orienterad i vädersträcken utan nordösthörnet ligger längre norrut än nordvästhörnet. (Kyrkogården är inte rakt orienterad i vädersträcken utan nordösthörnet ligger längre norrut än nordvästhörnet.)

Orlunda kyrka
Fragment av Eskilstunakistor från 1000-talet indikerar att det har funnits en kyrka på
...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister