Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, NÄSSJA 7:1 NÄSSJA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

ND910805/001

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NÄSSJA KYRKA (akt.), NÄSSJA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Vadstena

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NÄSSJA 7:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Nässja är en medeltida socken och omtalas 1330 som Næsia. Kyrkan är genom dendrokronologisk provtagning, d v s årsringsanalys, daterad till 1100-talets andra hälft. Senare under medeltiden tillbyggdes en sakristia i norr och kyrkorummet valvslogs. Kyrkan har en takryttare över långhusets västra del med osäker datering. Vid en ombyggnad i början av 1800-talet flyttades huvudingången från sydportalen till ett nybyggt vapenhus vid västra gaveln. Kyrkans fasader är spritputsade med släta omfattningar och avfärgade i vitt. Taket, som är gemensamt över långhus och kor, är liksom takryttaren täckt med spån. Interiören präglas i hög grad av...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

NÄSSJA KYRKOGÅRD
Kyrkan med omgivande kyrkogård är högt belägen på en udde i Vättern och omges i
övrigt av fullåkersbygd. Kyrkogårdens planform är oregelbundet kvadratisk med något
större utsträckning i nord/syd. Kyrkan ligger på kyrkogårdens norra del och kyrkans
långhus är orienterat i öst/västlig riktning.

Nässja kyrka
Kyrkan är genom dendrokronologisk provtagning, d v s årsringsanalys, daterad till
1100-talets andra hälft. Senare under medeltiden tillbyggdes en sakristia i norr och
kyrkorummet valvslogs. Kyrkan har en takryttare över långhusets västra del med osäker
datering. Vid en ombyggnad i början av 1800-talet fl...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister