Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, HERRESTAD 16:1 HERRESTAD KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Östergötlands länsmuseum, 73

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HERRESTADS KYRKA (akt.), HERRESTAD KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Vadstena

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HERRESTAD 16:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Herrestad är en medeltida socken och omnämns 1208. Den första kyrkan på platsen har sannolikt varit av trä. Den nuvarande kyrkan är uppförd av kalksten under tidigt 1100-tal med rektangulärt långhus samt absidförsett kor och har en välbevarad romansk karaktär. Takstolen, varav stora delar har bevarats, har genom dendrokronologi daterats till 1112 + 5 år. Det gör kyrkan till den äldsta kyrkan i landet som daterats med hjälp av naturvetenskaplig metod. Under andra hälften av 1100-talet tillkom tornet, medan sakristian är senmedeltida. Samtliga tak, även tornets, består av spåntäckta sadeltak. Huvudingången är via tornet i väster, men ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

HERRESTAD KYRKOGÅRD
Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger på den öppna östgötaslätten. Kyrkogården har
en rektangulär planform i nordlig/sydlig riktning. Kyrkan ligger på kyrkogårdens norra
del och kyrkans långhus är orienterat i väst/östlig riktning.

Herrestad kyrka
Den första kyrkan på platsen har sannolikt varit av trä. Den nuvarande kyrkan är
uppförd av kalksten under tidigt 1100-tal med rektangulärt långhus samt absidförsett
kor och har en välbevarad romansk karaktär. Takstolen, varav stora delar har bevarats,
har genom dendrokronologi daterats till 1112 + 5 år. Det gör kyrkan till den äldsta
kyrkan i landet som date...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister