Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, HAGEBYHÖGA 8:1 HAGEBYHÖGA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Hagebyhöga kyrka, 1010001

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAGEBYHÖGA KYRKA (akt.), HAGEBYHÖGA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Vadstena

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Hagebyhöga är en medeltida socken med en bevarad romansk kyrka daterad till 1120, uppförd på kungligt initiativ. Kyrkan är byggd med ett torn innehållande kapell och läktare. Kyrkan är slätputsad i kalkbrukets egen färg med sadeltak belagt med stavspån. Lanterninen är beklädd med koppar övriga delar av tornet är plåtklätt. Tornet är förstärkt och i söder och väster belagt med ett kalkstenstak.
Kyrkans inre präglas av senmedeltida valv med målningar.
Kyrkogårdsmuren har en medeltida prägel som kompletteras med 1800-talets parkideal med trädkrans. Gravvårdar från 1600-talet blandas med grustäckta familjegravar.
Kyrkomiljön karaktärise...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2004

HAGEBYHÖGA KYRKOGÅRD
Kyrkogården har ett högt läge med vid utsikt över den omgivande slätten, främst mot
väster finns en anslående utsikt mot Vättern. Formen på kyrkogården är rektangulär.
Kyrkogården kan delas i två huvuddelar. I väster en något större del med kvarteren A
och B och i öster en något mindre med kvarteren C och D. Kyrkan är placerad mitt på
den västra delen.

Hagebyhöga kyrka
Den tidigmedeltida kyrkan i Hagebyhöga är en av de bäst bevarade romanska kyrkorna i
Östergötland. En del av det ursprungliga yttertaket har påträffats inne i kyrkan och har
med hjälp av en borrkärna dendrokronologiskt daterats till 112...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets byggnadsregister