Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ydre kn, TORPA 2:6 TORPA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORPA KYRKOGÅRD (akt.), TORPA KYRKA (akt.)
Östergötland
Ydre

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TORPA 2:6

Beskrivning

Inventeringsår 2002

TORPA KYRKOGÅRD
Torpa kyrka och kyrkogård ligger i höjdläge i ett kuperat landskap som domineras av
öppna marker omgivna av höjder bevuxna med höga lövträd. Kyrkan ligger ca 400 m
från sjön Sommens strand. Kyrkogården har en rektangulär utsträckning i nord/sydlig
riktning. Kyrkan ligger på kyrkogårdens norra del med långhuset orienterat i väst/östlig
riktning.

Torpa kyrka
Den nuvarande kyrkan uppfördes av sten under 1400-talet med återanvändning av delar
av den äldre träkyrkan. Under 1600-talet försågs kyrkan med korsarmar. I slutet av
1800-talet restaurerades kyrkans interiör i en för tiden typisk nygotik, vilken i sin t...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister