Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ydre kn, RIBBINGSHOV 1:2 NORRA VI KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRA VI KYRKOGÅRD (akt.), NORRA VI KYRKA (akt.)
Östergötland
Ydre

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RIBBINGSHOV 1:2

Beskrivning

Inventeringsår 2002

NORRA VI KYRKOGÅRD
Norra Vi kyrka och kyrkogård ligger högt vid sjön Sommens strand. Kyrkogården har
en rektangulär planform i nord/sydlig riktning. Kyrkan ligger i stort sett mitt på
kyrkogården med långhuset orienterat i väst/östlig riktning. Kyrkogården utvidgades
dock vid mitten av 1920-talet, så tidigare låg kyrkan på kyrkogårdens norra del.

Norra Vi kyrka
Den nuvarande kyrkan är uppförd 1771-1774 av byggmästarna Måns Månsson och
Petter Andersson med återanvändning av ett äldre gravkor samt delar av den medeltida
stenkyrkans murar i söder. Kyrkan har ett rektangulärt långhus med tresidigt avslutat
kor, sakristia och ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister