Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ydre kn, ASBY 2:125 M.FL. ASBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ASBY KYRKOGÅRD (akt.), ASBY KYRKA (akt.)
Östergötland
Ydre

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ASBY 2:125

ASBY 2:26

Beskrivning

Inventeringsår 2002

ASBY KYRKOGÅRD
Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger i det lilla samhället Asby omgivet av kuperad
skogsbygd med öppna odlings- och hagmarker. Kyrkogården har en svagt rektangulär
planform i nord/sydlig riktning. Den västra sidan är vinklad. Kyrkan ligger på
kyrkogårdens västra del med en rad gravar mellan kyrka och mur. Kyrkogården sträcker
sig enbart något längre åt söder än norr.

Asby kyrka
Asby kyrka uppfördes av sten sannolikt under 1200-talets första hälft med rektangulärt
långhus och ett smalare kor med absid och sakristia på korets norra sida. Långhuset
förlängdes åt väster under 1500-talets slut och under 1600- o...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister