Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åtvidaberg kn, ÅTVIDABERG 6:6 STORA KYRKAN (ÅTVIDS NYA KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

ND910813/009   (2)

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STORA KYRKAN (ÅTVIDS NYA KYRKA) (akt.)
Östergötland
Åtvidaberg

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅTVIDABERG 6:6

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Åtvids gamla kyrka och Åtvids stora kyrka är centralt belägna inom Åtvidabergs tätort och området präglas fortfarande av det äldre bruksamhället. Åtvids gamla kyrka uppfördes i slutet av 1400-talet eller i början av 1500-talet under bergslagets stora blomstringstid. Kyrkan omvandlades till en ruin 1887 i samband med att den nya kyrkan uppfördes, men kom att återuppbyggas på 1950-talet. Den nya kyrka, eller Åtvids stora kyrka som den officiellt kallas, invigdes 1885. Den byggdes strax norr om den gamla kyrkan i en för tiden typisk omgivning inspirerad av de engelska parkerna. Kyrkan uppfördes av en lokal kalksten och tegel med plåtkl...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister