Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åtvidaberg kn, ÅTVIDABERG 6:48 ÅTVIDS GAMLA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

ND910813/009

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅTVIDS GAMLA KYRKA (akt.), ÅTVIDS GAMLA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Åtvidaberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅTVIDABERG 6:48

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Åtvids gamla kyrka och Åtvids stora kyrka är centralt belägna inom Åtvidabergs tätort och området präglas fortfarande av det äldre brukssamhället. Åtvids gamla kyrka uppfördes i slutet av 1400-talet eller i början av 1500-talet under bergslagets stora blomstringstid. Kyrkan är uppförd av natursten och gavlarna är försedda med dekorativt utformade blinderingar i tegel. Långhusets sadeltak har dubbla takfall, samtliga takfall är spåntäckta. Kyrkan omvandlades till en ruin 1887 i samband med att den nya kyrkan uppfördes efter arkitekt A E Melanders ritningar. Den gamla kyrkan återuppbyggdes dock 1954-57 på privat initiativ. Återuppbygg...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2003

ÅTVIDS GAMLA KYRKOGÅRD

Kyrkogården har en närmast kvadratisk utbredning med kyrkan relativt centralt men
något dragen mot sydväst.

Åtvids gamla kyrka
Åtvidabergs socken är intensivt förknippad med bergsbruket som enligt vad man nu vet
anses ha kommit igång på allvar under senare hälften av 1300-talet. Det första kända
privilegiebrevet för bergslagen utfärdades 1413 av Erik av Pommern. Socknen Åtvid
omnämns första gången 1348 vilket överensstämmer med tanken att den uppstått ur
bergsbrukets behov av en egen kyrklig organisation.

Bergsbrukets första storhetstid var under sent 1400-tal och tidigt 1500-tal till vilken tid...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister