Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åtvidaberg kn, BORKHULT 3:1 YXNERUMS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

B Yxnerums kyrka, s. 2007-10-30 056.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
YXNERUMS KYRKA (akt.), YXNERUMS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Åtvidaberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BORKHULT 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Kyrkan är orienterad i öst-västlig riktning med koret i öster. Den är uppförd av sten med ett rektangulärt långhus, i öster avdelat i ett rakslutet korparti med bakomliggande sakristia samt torn i väster. Kyrkans sockel är av natursten och tornets sockel är av huggen granit. De vita fasaderna är spritputsade med slätputsade omfattningar, lister och dekorativa element.

Utförligare beskrivning återfinns på byggnadsnivån.

Kyrkogården omgärdas av en hagtornshäck med ingång i väster.
En beskrivning och historik av kyrkogården redovisas i separat rapport från utförd kyrkogårdsinventering.

I kyrkans omedelbara närhet finns två skolbygg...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2003

YXNERUMS KYRKOGÅRD

Själva kyrkogården är placerad lite snett utmed vägen som går mellan Björsäter och
Ringarum. Kyrkogården har gravstenar enbart söder (KV GA) och sydväst (KV NY)
om kyrkan. På övriga sidor finns endast gräsmattor. Det gamla gravkvarteret söder om
kyrkan ligger på ganska kraftigt utfylld mark. Marken bör ursprungligen ha sluttat
ganska kraftigt mot söder, vilket den fortfarande gör på den övriga kyrkogården och
dess omgivningar. Det nya kvarteret ligger inte på utfylld mark, vilket betyder en
nivåskillnad på ca 2-3 m mellan kvarteren.

Yxnerums kyrka
Yxnerums kyrka invigdes
1802 efter omfattande
ombygg...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister