Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åtvidaberg kn, HANNÄS KYRKA 2:1 HANNÄS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HANNÄS KYRKA (akt.), HANNÄS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Åtvidaberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HANNÄS KYRKA 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Ruinen efter Hannäs medeltida kyrka ligger ca 1 km söder om den nuvarande kyrkan. Den senare uppfördes 1884-1885 efter ritningar av arkitekt Albert Törnqvist. Inredningen ritades av arkitekt Ernst Jacobsson. Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rakslutet kor och bakomliggande sakristia samt torn. Fasaderna är vitputsade och taket plåttäckt. Huvudingången är via tornet i väster, men sidoingångar finns även mitt på långhusets södra och norra mur. Kyrkan har under 1900-talet endast genomgått några smärre renoveringar och framstår som en god representant för sin tids byggnadskonst. Kyrkogården anlades samtidigt med kyrkan på 18...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2003

HANNÄS KYRKOGÅRD
Kyrkogården är belägen utan markerad höjd i mitten av en korsväg som omger den på
alla fyra sidor. Vägarna leder till Falerum, Tryserum och Hägerstad.
Kyrkogårdens form är rektangulär med kyrkan på den norra halvan av kyrkogården.
Sydöstra delen av kyrkogården (Kv D) är utfylld med jord och tilljämnad medan resten
av kyrkogården är belägen på naturlig mark.

Hannäs kyrka
Hannäs kyrka nyuppfördes på nuvarande plats så sent som 1884–85 efter ritningar av A
Törnquist. Samtidigt övergavs den medeltida kyrkan, belägen på näset vid Hägerstad.
Bilder av den gamla kyrkan från 1800-talets början visar en enkel kyrk...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande