Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åtvidaberg kn, GÄRDSERUMS KYRKA 1:2 GÄRDSERUMS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

NF1580/91

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GÄRDSERUMS KYRKA (akt.), GÄRDSERUMS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Åtvidaberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GÄRDSERUMS KYRKA 1:2

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Kyrkogården
Kyrkogården omgärdas av en stenmur med gjutjärnsgrindar i söder och väster i nygotisk stil från kyrkans byggnadsperiod.

En beskrivning och historik av kyrkogården redovisas i separat rapport från utförd kyrkogårdsinventering.

Inventeringsår 2003

GÄRDSERUMS KYRKOGÅRD
Kyrkogården ligger centralt placerad på byåsen i Gärdserums by ca 2 km väst om
centralorten Falerum. Falerum-Gärdserum ligger i den naturgeografiskt särpräglade
Uknadalen, ett landskap som präglas av den smala långsträckta dalgången, ofta med
sjöar och sankmark i dalbotten och bergplatåer och skogiga höjder i kanterna. Vid
Gärdserum ligger en åshöjd i östvästlig riktning mitt i dalen. Över åsens höjdpunkt
slingrar den gamla byvägen mellan gårdarna. Kyrkan ligger norr om byvägen och
nästan mitt för den gamla huvudgården, Bodsgården.
Kyrkogården sönderfaller i två delar, den gamla kring kyrkan och den nya ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.