Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åtvidaberg kn, LUNDBY 1:3 GREBO KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

A Grebo kyrka, sv. 2007-11-06 100.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GREBO KYRKA (akt.), GREBO KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Åtvidaberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LUNDBY 1:3

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Kyrkogården omgärdas av en stenmur med huvudingång i söder. Ingången flankeras av två smidesdekorationer, varav den ena är försedd med en timsten med årtalet 1775 och på den andra tronar en tupp.

Inventeringsår 2003

Nuvarande Grebo kyrka uppfördes 1772-1773 som en enskeppig salskyrka med
rakslutet kor, sakristia i norr och torn i väster. Kyrkans uppfördes i en tidstypisk
övergångsstil mellan rokoko och nyklassicism av murarmästare Måns Månsson och
byggmästare Petter Andersson från Linköping. Fasaderna vitputsade och det valmade
taket spåntäkt. Tornet avslutas med en karnissvängd huv med en åttkantig, dekorativt
målad lanternin, vilken sannolikt inspirerats av byggmästare Petter Frimodigs tornspiror
från 1700-talets mitt.

Kyrkans huvudportal finns på tornets västsida, dessutom finns en korport och en ingång
i sakristians västra mur.

...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister