Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åtvidaberg kn, BJÖRSÄTER 1:6 BJÖRSÄTERS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Björsäters kyrka, 29

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJÖRSÄTERS KYRKA (akt.), BJÖRSÄTERS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Åtvidaberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BJÖRSÄTER 1:6

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Björsäters kyrka är belägen på en höjd i ett småkuperat landskap vid sjön Tedens södra sida.
Kyrkogården består av två delar. Den östra motsvarar i stort sett den medeltida kyrkogården. Kyrkan är belägen i dess nordöstra del och kyrkogården utvidgades sannolikt något mot norr när den nya kyrkan uppfördes 1799-1801. Bogårdsmuren, d v s kyrkogårdsmuren, började anläggas 1807. Den är kallmurad av gråsten med ingångar i söder och öster. I öster sammanfaller muren med sakristians grundmur. Stolpar och järngrindar är samtida med muren. I det nordvästra hörnet finns en bisättningskällare, som uppfördes 1939 som ersättning för ett äldre ka...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2003

BJÖRSÄTERS KYRKOGÅRD
Kyrkogården är placerad i västra delen av samhället med samma namn. Den ligger högt
i förhållande till övrig bebyggelse och upptar i själva verket högsta punkten i samhället.
Den ursprungliga äldsta kyrkogården är tvärt avhuggen mot öster och norr och bildar en
terrass ned mot en brant sluttning. Gamla kyrkogården är utfylld till en höjd av ca 1, 5
över omgivningen i söder och mer i branten mot norr. Nya delen är utfylld till en höjd
av ca 0,5 m över omgivningen.
Kyrkan är belägen i norra delen av den gamla kyrkogårdsdelen och förskjuten mot
nordöst i förhållande till mittpunkten. I öst så långt så att k...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister