Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, UPPSALA-NÄS 2:1 UPPSALA-NÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Uppsala-Näs kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
UPPSALA-NÄS KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

UPPSALA-NÄS 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkan byggdes som en rektangulär salkyrka under 1400-talet. Byggnadsmaterialet är gråsten med tegel i gavelröstena. Omkring år 1500 välvdes kyrkan med tegelvalv. Sakristian är förmodligen byggd först på 1600-talet, enligt Norberg i Upplands kyrkor. Den är välvd med tunnvalv.

Kyrkogården omges av en kallmurad stenmur och en trädkrans av lövträd. Ingången i väster är försedd med grindstolpar av gråsten och järngrindar med årtalet 1852. En timrad bod är inbyggd i den västra kyrkogårdsmuren. Innanför östra muren finns ett flertal grusgravar med stenramar eller häckar och gravstenar från 1800-talet och tidigt 1900-tal. Längs södra m...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister