Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Arvika kn, GUNNARSKOGS STOM 1:227 M.FL. GUNNARSKOGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 326.9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GUNNARSKOGS KYRKA (akt.)
Värmland
Arvika

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GUNNARSKOGS STOM 1:227

GUNNARSKOGS STOM 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

KYRKOMILJÖN: Gunnarskog socken är belägen i västra Värmland i Arvika kommun. Området består främst av skogsbygder med spridda, ganska omfattande dal- och strandbygder kring sjöar och åar i Byälvens övre vattensystem. Gunnarskogs nuvarande kyrka, belägen på en kraftig höjdrygg i norra änden av sjön Gunnern, skall enligt traditionen ha föregåtts av en, troligen två, kyrkor varav den första troligen fanns där omkring 1350. I miljön kring kyrkan finns också sockenstugan från 1855 som i mitten av 1900-talet flyttades och byggdes om till församlingshem. Här finns också ett bårhus från 1964 samt ett kombinerat personalutrymme och garage.
...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister