Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Arvika kn, ARVIKA KYRKBY 4:1 M.FL. MIKAELIKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 276.18

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MIKAELIKYRKAN (akt.)
Värmland
Arvika

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ARVIKA KYRKBY 4:1

ARVIKA KYRKBY 4:5

ARVIKA KYRKBY 4:7

ARVIKA KYRKBY 4:9

ARVIKA KYRKBY 4:11

Beskrivning

Inventeringsår 2003

KYRKOMILJÖN: Kyrkplatsen är belägen vid Kyrkvikens norra strand, strax väster om Arvikas centrala delar. Den nuvarande stenkyrkan från 1600- och 1700-talen föregicks av en medeltida träkyrka. Vid kyrkogårdens sydvästra hörn lät prästsläkten Lagerlöf under 1700-talets senare hälft uppföra ett gravkor. Det revs på 1840-talet. Invid stranden timrades en likbod som var i bruk fram till år 1923 då ett gravkapell ritat av arkitekt Ludvig Mattsson byggdes norr om kyrkan. Kapellet invigdes den 3 juni år 1927. Strax intill finns en ceremoniplats med träkors och katafalk. I den norra murens äldre del uppfördes år 1940 en vitputsad stiglucka m...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister