Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Svedala kn, HYBY 37:1 HYBY GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1569-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HYBY GAMLA KYRKA (akt.)
Skåne
Svedala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HYBY 37:1

Beskrivning

Inventeringsår 2013

Hyby gamla kyrka ligger i det öppna jordbrukslandskapet norr om Svedala. Några hundra meter mot väster ligger Hyby nya kyrka, invigd 1877. I nära anslutning, norr om kyrkan, finns prästgården med en mangårdsbygggnad från sent 1800-tal i rött tegel. I väster finns gamla sockenstugan, en röd tegelbyggnad från senare delen av 1800-talet, idag använd som församlingshem. I miljön vid kyrkan ingår även Hyby gård, belägen öster om kyrkogården, med ett stort byggnadsbestånd av varierande ålder och utseende. Kyrka omges av kyrkogård. Den inramas av en vitputsad, tegeltäckt mur och har huvudingång i väster med höga grindstolpar och järnsmide...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas