Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Staffanstorp kn, TOTTARP 11:1 TOTTARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1433-001.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TOTTARPS KYRKA (akt.)
Skåne
Staffanstorp

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TOTTARP 11:1

Beskrivning

Inventeringsår 2013

Tottarps kyrka och kyrkby ligger i det öppna jordbrukslandskapet väster om Staffanstorp. Kyrkbyn har en äldre bykärna där flera gårdar ligger kvar på de gamla gårdstomterna. I Tottarp finns två kyrkogårdsdelar. Den äldre omger kyrka medan den yngre ligger söder om kyrkan och landsvägen. Den äldre delen avgränsas mot söder av ett svart gjutjärnsstaket utformad i nygotisk stil. I övrigt inramas kyrkogården av en vitputsad tegelavtäckt mur. Den tvådelade gjutjärngrindarna i söder markerar huvudingången. Kyrkogården är indelad i rektangulära kvarter och har grusgångar. Gravarna är grusgravar med buxbomsinramning. På den yngre delen ligg...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas