Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderhamn kn, NORRALA PRÄSTBOL 2:1 NORRALA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Norrala kyrka prästgård.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRALA KYRKA (akt.)
Gävleborg
Söderhamn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NORRALA PRÄSTBOL 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkogården är förhållandevis öppen med i huvudsak låg vegetation. Låga häckar delar in kvarteren i rader och omringar även kyrkogården i sin helhet. Bitvis, och framför allt i direkt närhet till kyrkan och minneslunden, finns dock höga lövträd. Kvarteren är rektangulära och orienterade i öst-västlig riktning, indelade av grusgångar. De senast tillkomna kvarteren i nordost är till stor del ännu ej utnyttjade. Gravvårdarna är med få undantag enkelt utformade och gjorda i sten. Minneslunden norr om kyrkan är sparsmakad med en stensatt plats omgiven av lövträd och buskar. Tre av ingångarna till kyrkogården i öster är flankerade av äldr...

Läs mer i eget fönster