Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Staffanstorp kn, STORA BJÄLLERUP 30:1 BJÄLLERUPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1576-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJÄLLERUPS KYRKA (akt.)
Skåne
Staffanstorp

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

STORA BJÄLLERUP 30:1

Beskrivning

Inventeringsår 2013

Bjällerups kyrka och kyrkby ligger norr om Höje å och nordost om Staffanstorp. Trakten kring Höje å är ett öppet odlingslandskap med en flack dalgång utmed ån. I byn ligger några gårdar kvar på sina gamla gårdstomter. Byggnaderna är av varierande ålder och utseende.
Kyrkan omges av kyrkogård. Den har utvidgats mot söder vid olika tillfällen. Kyrkogården inramas av en trädkrans med knuthamlade lindar samt häckar. Ingångar finns i väster, söder och öster samt en sentida, tillgänglighetsanpassad ramp i norr. Samtliga äldre ingångar har smidesgrindar. Huvudingången mot väster markeras av en tredelad smidesgrind med grindstolpar i ste...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas