Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gävle kn, HEDESUNDA PRÄSTBORD 2:1 HEDESUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3854-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HEDESUNDA KYRKA (akt.)
Gävleborg
Gävle

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HEDESUNDA PRÄSTBORD 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkan är uppförd i gustaviansk stil med murverk i natursten och en vitputsad fasad med en låg gråputsad sockel.

Kyrkogården har utvidgats och förändrats flera gånger, vilket är läsbart i strukturen. Större delen av området omgärdas av en stenmur medan ett järnstaket markerar delar av den västra och södra gränsen. Det utvidgade området på norra sidan omgärdas av en hög häck och en lång trädrad som fortsätter längs hela östra gränsen. Kyrkogården karaktäriseras av kvarter med stora gräsytor, åtskilda av smala grusgångar. Växtligheten består av långa raka häckar och enstaka trädrader av björk. Gravvårdarna inom de olika kvarteren ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande