Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, NORRBO PRÄSTGÅRD 2:1 NORRBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4042-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRBO KYRKA (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NORRBO PRÄSTGÅRD 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Kyrkogården består av två avdelningar, dels den västra som är äldst, i anslutning till platsen för den tidigare kyrkan, och dels den östra som sträcker sig runt den nya kyrkan. Den äldsta kyrkogården omgärdades ursprungligen av en bogårdsmur vilken var försedd med stigportar av medeltida modell. En stigport finns fortfarande kvar mellan den östra och västra kyrkogårdsdelen, men den tillkom under 1700-talet. Gravvårdarna är huvudsakligen stående, flertalet av sten, men ett mindre antal vitmålade träkors finns även kvar. På kyrkogårdens äldre del finns även några järnkors från 1800-talets slut.

Järnstaketet är tillverkat av smeden ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande