Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, NJUTÅNGERS KYRKBY 16:1 NJUTÅNGERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4008-6.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NJUTÅNGERS KYRKA (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NJUTÅNGERS KYRKBY 16:1

Beskrivning

Inventeringsår 2003

Kyrkogården, som utvidgats i etapper under 1860-, 1910-, 1940- och 1970-talen, sträcker sig från kyrkobyggnaden i en avtagande sluttning norrut. Den omges av en trädkrans av björk och är till övervägande del grästäckt med grusgångar.
Den äldre delen av kyrkogården har stående gravvårdar, varav flera kors i svartmålat gjutjärn. Närmast kyrkans norra vägg finns några ålderdomliga gravvårdar från 1800-talet bevarade. Sydväst om kyrkobyggnaden avgränsas kyrkogården av ett smitt järnstaket och grindar från 1870-talet, utförda av bysmeden Johan Nyquist.
Vid bilparkeringen i öster är kyrkogården uppbyggd på en stödmur av natursten och a...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande