Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Perstorp kn, PERSTORP 21:6 PERSTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1603-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
PERSTORPS KYRKA (akt.)
Skåne
Perstorp

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

PERSTORP 21:6

Beskrivning

Inventeringsår 2016

Kyrkan och den äldsta delen av kyrkogården är sannolikt samtida. Litet är känt om dess utformning före 1800-talet, men troligtvis följde den det allmänna, medeltida mönstret; en inhägnad, betad äng, som även fungerade för profana ändamål. Gravarna var gräskullar utmärkta med träkors, eller liggande stenhällar för de mer bemedlade. På lantmäteriets kartor från 1789 och efter skiftet 1835 framträder en kyrkby med bara några få gårdar. Runt kyrkan finns två prästlöneboställen, varav det ena finns kvar och gjorts om till hembygdsgård, och den idag rivna klockaregården. Kyrkogården omges av ett stengärde, som enligt ett sockenstämmoproto...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Texten saknas