Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, DELSBO KYRKA 1:1 DELSBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4041-13.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DELSBO KYRKA (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

DELSBO KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Sydväst om kyrkobyggnaden, alldeles i kyrkogårdens utkant, ligger församlingens gravkapell, en rektangulär byggnad med källarvåning. De östra och västra sidoväggarna är dock något utdragna. Byggnaden är byggd i sluttningen så att källarvåningen nås från söder och gravkapellet har ingång mot kyrkogården i norr. Gravkapellet ritades av arkitekt Erik Fant och byggnaden stod färdigt i början av 1950-talet. Byggnaden är uppförd med gråfärgad putsad grund och vitslammade tegelväggar. Fönstren mot öster och väster är småspröjsade och fyrkantiga medan ett runt fönster finns ovanför altaret. Portarna är av trä. Gravkapellet täcks av ett bran...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande