Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gävle kn, VALBO KYRKA 1:1 VALBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3934-5.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VALBO KYRKA (akt.)
Gävleborg
Gävle

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VALBO KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2008

Ursprungligen låg huvuddelen av kyrkogården på kyrkans södra sida, men 1817 och 1936 års utvidgningar medförde att den större delen av kvarteren numera finns norr om kyrkan. De yngre kvarteren följer i huvudsak de äldres rektangulära indelning. Till skillnad från majoriteten av de senare tillkomna, öppna kvarteren har dock de äldre en tydligare rumsbildning till följd av indelningen med formklippta häckar. På den norra delen av kyrkogården finns sedan 1982 även en minneslund. Denna avviker från anläggningen i övrigt med sina bågformigt anlagda häckar och gångar. Längs stora delar av kyrkotomtens gräns samt ett flertal av gångarna lö...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande