Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gävle kn, HILLE 18:1 HILLE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3930-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HILLE KYRKA (akt.)
Gävleborg
Gävle

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HILLE 18:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Hille kyrka uppfördes år 1858-62 efter ritningar av P.A. Nyström i nyklassicistisk stil och ersatte den medeltida kyrkan på samma plats.

Kyrkogården består av två delar med kyrkan på den östra delen och gravkapellet på den västra. De båda kyrkogårdsområdena är långsmala och utbredda i nord-sydlig riktning längs Hillevägen. Den östra delen av kyrkogården tillkom redan under medeltiden och den senaste utvidgningen där skedde år 1894. Området omgärdas av en kallmurad bogårdsmur med ingångar i norr, väster och söder. Mot öster består avgränsningen av en tujahäck. Den västra delen av kyrkogården på andra sidan vägen, tillkom efter en...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande