Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gävle kn, HAMRÅNGE PRÄSTBORD 3:1 HAMRÅNGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3980-4.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAMRÅNGE KYRKA (akt.)
Gävleborg
Gävle

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HAMRÅNGE PRÄSTBORD 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Kyrkan i Hamrånge började uppföras 1847 efter att den äldre, delvis medeltida kyrkan förklarats för liten och dessutom i dåligt skick. Istället för att uppföra den nya byggnaden på samma plats placerades kyrkan strax bredvid på en kulle, okonventionellt orienterad i nord-sydlig riktning.

Kyrkotomten kring kyrkan saknar gravar och utgörs främst av gräs- och grustäckt mark, inramad av träd och mot vägen och järnvägen av ett gjutjärnsstaket märkt ”20/6 1890”. Nära korsningen med järnvägen leder en körväg upp till kyrkan, rundar den och slutar i en stor grusbelagd parkering framför västra porten. I sluttningen åt norr leder två grusg...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande