Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bollnäs kn, SEGERSTA PRÄSTBORD 2:1 SEGERSTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3964-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SEGERSTA KYRKA (akt.)
Gävleborg
Bollnäs

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SEGERSTA PRÄSTBORD 2:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Segersta fick sin första stenkyrka i början av 1200-talet, byggd på samma plats som den nuvarande. Som i så många andra fall var det en liten kyrka som med tiden utvidgades och försågs med valv och målningar.

Den gamla kyrkogården i Segersta är liten och omgärdar kyrkan på alla sidor utom i öster. Kyrkogårdsmuren utgör på denna sida en förlängning av korväggen och sakristians vägg, för att sedan fortsätta som ett liggande U runt resten av kyrkan. Gravarna är främst orienterade efter muren, bortsett från ett kvarter i sydost där de ligger i tydliga rader. Övervägande del av gravarna är påkostade enskilda eller familjegravar marke...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande