Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bollnäs kn, RENGSJÖ PRÄSTBORD 1:10 RENGSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3992-7.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RENGSJÖ KYRKA (akt.)
Gävleborg
Bollnäs

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

RENGSJÖ PRÄSTBORD 1:10

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Kyrkotomten ramas in av ett järnstaket på alla sidor utom norr om kyrkobyggnaden. Mitt på södra sidan finns en rikt dekorerad järn-grind. Längs staketets södra sida finns en rad med träd som accentuerar gränsen mot landsvägen. Kyrkotomten är enkel till sin karaktär. Marken är gräsklädd och har raka symmetriska grusgångar. Växtligheten består av enstaka höga träd och lågväxta buskar.

Kyrkogården har förändrats vid fyra kända tillfällen från medeltiden till 1992. När den nya kyrkan uppfördes ett stycke nordväst om den gamla fortsatte ändå den gamla begravningsplatsen att användas – och gör det än idag. Vid tiden för den gamla kyrka...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande