Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Säter kn, SKEDVI KYRKBY 32:2 STORA SKEDVI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

skedvi5.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STORA SKEDVI KYRKA (akt.)
Dalarna
Säter

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKEDVI KYRKBY 32:2

Beskrivning

Inventeringsår 2004

Anläggningen består av en större kyrkogård med en kyrka, ett par gravkapell samt några tekniska byggnader.

Sydost om kyrkan, i förlängningen av kyrkotomten och längs med landsvägen, ligger en större kyrkogård. Den äldsta delen, närmast kyrkan, är förhöjd i förhållande till södra delen. Övergången understryks av terrasser och stentrappor. Den yngre delen är lätt sluttande mot sydost.

Enligt källorna är begravningsplatsen i anslutning till kyrkan troligen äldre än Kyrkan.
Kartmaterialet från 1600-talet visar att den äldsta delen av nuvarande kyrkogård låg öster om kyrkan. Begravningsplatsen utvidgades sedan i etapper till at...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande