Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Rättvik kn, ORE PRÄSTGÅRD 1:1 ORE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ore2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ORE KYRKA (akt.)
Dalarna
Rättvik

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ORE PRÄSTGÅRD 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Anläggningen består av en Kyrka belägen på en kyrkogård/begravningsplats, samt ytterligare två begravningsplatser som tillhör kyrkan men som ligger straxt utanför kyrk tomten.

Tre begravningsplatser är knutna till kyrkan. Den äldsta, på kyrktomten, tillhörde det tidigare kapellet och hör samman med socknens bildande i början av 1600-talet.
Den ersattes av en ny på 1870-talet, också i anslutning till kyrkan.
År 1928 utökades den gamla kyrkogården på Lukohol, ”ovanför prästgården, mot söder vid vägen till Dalbyn” dvs. sydväst om kyrkan i ett skogsparti.

Det gamla bårhuset (gravkapellet) uppfördes på 1890-talet och ombyggdes 1...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande