Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Säter kn, KYRKAN 1 SÄTERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

säter2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÄTERS KYRKA (akt.)
Dalarna
Säter

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

KYRKAN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Anläggningen består av en kyrka på en kyrkotomt.

Kyrkan är ett betydande inslag i Säters stadskärna, som har en väl bevarad äldre träbebyggelse anlagd efter 1600-talets tidstypiska rutnätsplan. Kyrkan är placerad i nordvästra delen av stadskärnan, sydväst om torget. Några bevarade gravhällar, som dock inte står på ursprunglig plats, påminner om den forna gravplatsen som fram till 1700-talet låg i anslutning till kyrkan.

Gravplatser har förekommit i kyrkorummet samt i anslutning till tidigare kyrkobyggnader på platsen. Uppförandet av nuvarande kyrka på 1770-talet medförde en avveckling av begravningsplatsen på kyrkotomten. En ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande