Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Smedjebacken kn, KYRKAN 1 NORRBÄRKE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

norrbäcke1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRBÄRKE KYRKA (akt.)
Dalarna
Smedjebacken

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

KYRKAN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2006

Anläggningen består av en kyrkogård i två delar med en kyrka och ett gravkapell.

Kyrkogården består av två avdelningar varav den äldsta, närmast kyrkan mot söder, omgärdas av en kallmurad stenmur. Mark till den yngre delen förvärvades 1860 och området inhägnades då med ett provisoriskt staket. Det nya området sträcker sig i söder mot sjön men har delvis en utvidgning även mot öster. Södra delen, nedanför kyrkan, har rader med trädplanteringar. Träden och grusgångarna är anlagda i nordsydlig riktning och avgränsar gravkvarteren. Låga häckar delar gravkvarteren på längden. Östra delen som har en ingång i norr avgränsas av en högre ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande