Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gnosjö kn, ÅSENHÖGA PRÄSTGÅRD 1:2 ÅSENHÖGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

åsemhögakkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅSENHÖGA KYRKA (akt.)
Jönköping
Gnosjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅSENHÖGA PRÄSTGÅRD 1:2

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Åsenhöga kyrkogård består av en gammal del med kyrkan och en
ny del i söder. Gamla kyrkogården har en kvadratisk plan med
kyrkan i mitten, vänd mot öster. Indelningen är strikt symmetrisk
med rätvinkliga gravkvarter. På kyrkans södra sida ligger kvarter A,
G, F och E (som sträcker sig upp bakom koret). På kyrkans norra
sida ligger kvarter B, C och D.

Omgärdning
Gamla kyrkogården omges av en 1 – 1,5 meter hög och 1,5 meter
bred kallmur av marksten, mest block och hällar, överväxta med
mossor och sedum. Muren är anlagd 1857. Ett parti i nordost har
delvis rasat ut mot svackan öster om kyrkogården. Den väst...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.