Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gislaved kn, VÅTHULT 4:1 VÅTHULTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

våthultkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÅTHULTS KYRKA (akt.)
Jönköping
Gislaved

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÅTHULT 4:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Våthults kyrkogård består av en gammal och en ny del, skilda genom
mur och trädkrans. Den gamla kyrkogården har en trapetsform
som smalnar av mot norr. Kyrkan är belägen på södra hälften, något
förskjuten mot öster. På en svag förhöjning sydväst om kyrkan
reser sig klockstapeln. Kvarteret kring klockstapeln benämner jag
här A, kvarteret söder om kyrkan B, vid kyrkans norra sida C. Det
följande kvarteret i norr benämns D och det nordligaste, från 1931,
E. Den nya kyrkogården bildar en rektangulär remsa längs gamla
kyrkogårdens södra sida.

Omgärdning
Gamla kyrkogården begränsas i väster av en kallmurad stö...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande