Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gislaved kn, VILLSTAD 3:1 VILLSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Villstadkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VILLSTADS KYRKA (akt.)
Jönköping
Gislaved

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VILLSTAD 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Villstads kyrkogård består av en gammal och en ny del, avskilda
genom murparti. Gamla kyrkogården har en närmast rektangulär
plan med rundade respektive fasade hörn i nordväst och sydost.
Kyrkan står mitt på den västra hälften, med koret sedvanligt vänt
mot öster. Söder om kyrkan ligger två jämnstora kvarter som här
kallas A och B. Norr och öster om kyrkan är ett stort, numera sammanhängande
kvarter som jag benämner C. I gamla kyrkogårdens
nordöstra hörn fi nns ett kvarter som kallas D och i det sydöstra ett
som kallas E. Norr om gamla kyrkogårdens östra hälft utsträcker sig
den nya delen från 1958. I vinke...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.