Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gislaved kn, REFTELE 7:1 REFTELE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Reftelekkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
REFTELE KYRKA (akt.)
Jönköping
Gislaved

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

REFTELE 7:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Reftele kyrkogård består av tre enheter. På en oregelbunden platå
i sydväst ligger den gamla kyrkogården (kvarter XXVI – XXXIII).
Öster därom, på andra sidan kyrkvallen med sockenstugan, står
kyrkan med omgivande kyrkogård från 1882 – 1905. Denna har
en vidsträckt oregelbunden form vars i norr avfasade nordvästra sida
bestäms av terrängen. Även denna kyrkogård utgörs av en platå, vars
högsta punkt ligger i öster. Från denna punkt sluttar terrängen åt
söder, norr och väster. Denna kyrkogårds äldsta del från 1882 har en
rektangulär form och omfattar kvarteren söder om kyrkan (kvarter
I – XI). Norr om kyrkan ä...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.