Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gislaved kn, GRYTERYDS KYRKA 1:1 GRYTERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Gryterydkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRYTERYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Gislaved

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GRYTERYDS KYRKA 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2007

Allmän karaktär
Kyrkogårdens ursprungliga del har en rektangulär form med kyrkan
i mitten, på sedvanligt vis med koret mot öster. Sydost om kyrkan
befinner sig kvarter A, i sydväst kvarter B och i norr kvarter C. Väster
om gamla kyrkogården ligger de båda 1900-talsutvidgningarna, på
en nivå drygt 1, 5 meter lägre. Närmast är kvarteren E och D från
1910-talet och längst i väster kvarteren F och G från 1971.

Omgärdning
Gamla kyrkogården omges av 1800-talskallmurar med marksten i
block och hällar. I söder och väster är det närmast en stödmur, den
senare med kilade stora block. Muren har en höjd av 1 – 1, 5 meter
och en bre...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se Historik.